પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન

 • પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-380

  પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-380

  ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન પરીક્ષણ અમે 10 થી વધુ વિવિધ પ્રકારના ઈન્જેક્શન મોલ્ડમાં રોકાણ કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ ફક્ત વિવિધ પ્રકારના ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનોને ચકાસવા માટે થાય છે.આમાંના કેટલાક મોલ્ડ હાઇ-સ્પીડ ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ માટે યોગ્ય છે, કેટલાકને ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા પ્લાસ્ટિક ભરવાની જરૂર છે, અને કેટલાક એવા મોલ્ડને સેવા આપે છે કે જેમાં લેટરલ કોર પુલિંગ હોય અથવા ખાસ સામગ્રીના ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ માટે યોગ્ય હોય... પરીક્ષણ મશીન પર 24 કલાક ચાલશે. , પ્લાસ્ટિક મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા સહિત...
 • પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-280

  પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-280

  ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીન પરીક્ષણ અમે 10 થી વધુ વિવિધ પ્રકારના ઈન્જેક્શન મોલ્ડમાં રોકાણ કર્યું છે, જેનો ઉપયોગ ફક્ત વિવિધ પ્રકારના ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનોને ચકાસવા માટે થાય છે.આમાંના કેટલાક મોલ્ડ હાઇ-સ્પીડ ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ માટે યોગ્ય છે, કેટલાકને ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા પ્લાસ્ટિક ભરવાની જરૂર છે, અને કેટલાક એવા મોલ્ડને સેવા આપે છે કે જેમાં લેટરલ કોર પુલિંગ હોય અથવા ખાસ સામગ્રીના ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ માટે યોગ્ય હોય... પરીક્ષણ મશીન પર 24 કલાક ચાલશે. , પ્લાસ્ટિક મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા સહિત...
 • પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન જીએચ-250

  પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન જીએચ-250

  તમામ બાહ્ય રીતે ખરીદેલા ભાગોનું ગુણવત્તા નિયંત્રણ અમે સપ્લાયર્સની પસંદગીમાં અત્યંત સખત છીએ.હાઇડ્રોલિક ઘટકો અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઘટકોની 90% પ્રાપ્તિ વિશ્વ-વિખ્યાત બ્રાન્ડ્સમાંથી આવે છે.તે જ સમયે, આ ઘટકો માટે, અમે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષની ગુણવત્તા ખાતરીનું વચન આપી શકીએ છીએ.શારીરિક કસોટીઓની વિશાળ વિવિધતા સ્ક્રૂ, બેરલ, વોલ પેનલ અને ટાઈ રોડ પર વિવિધ શારીરિક પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે.ચોકસાઇ મશીનિંગ કરતા પહેલા, અમારા સંબંધિત ગુણવત્તા તપાસ...
 • પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-210

  પાતળી દિવાલ હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન GH-210

  તમામ બાહ્ય રીતે ખરીદેલા ભાગોનું ગુણવત્તા નિયંત્રણ અમે સપ્લાયર્સની પસંદગીમાં અત્યંત સખત છીએ.હાઇડ્રોલિક ઘટકો અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઘટકોની 90% પ્રાપ્તિ વિશ્વ-વિખ્યાત બ્રાન્ડ્સમાંથી આવે છે.તે જ સમયે, આ ઘટકો માટે, અમે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષની ગુણવત્તા ખાતરીનું વચન આપી શકીએ છીએ.શારીરિક કસોટીઓની વિશાળ વિવિધતા સ્ક્રૂ, બેરલ, વોલ પેનલ અને ટાઈ રોડ પર વિવિધ શારીરિક પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે.ચોકસાઇ મશીનિંગ કરતા પહેલા, અમારા સંબંધિત ગુણવત્તા તપાસ...